Velkommen til Sørlandstollerne

Hvem er vi?

Vi har ingenting med det mer kjente Tollvesenet å gjøre, men er derimot en gruppe entusiastiske eiere av hunderasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Rasen kalles populært for toller, noe som kan skape litt forvikling.

Vi er ingen medlemsorganisasjon og er åpen for alle som vil være med å trene sine tollere.
Vi er ingen konkurrent til Norsk Retrieverklubb, men rett og slett et supplement fordi tolleren som den eneste av retrieverrasene, også har en jobb å gjøre før skuddene avfyres i forbindelse med jakt på sjøfugl. Flere av oss er aktive i lokalavdelingene til NRK og det ene utelukker ikke det andre.

Den første tolleren kom til Norge i 1986 og det har siden da vært en rivende utvikling. De siste årene har flere begynt å jobbe med sine hunder og behovet for et mer formalisert treff med andre tollereiere har meldt seg for fullt.

Målet vårt er å være en aktivitetsgruppe hvor tollereiere kan samles, både sosialt og til felles treninger. Hovedvekten har vært lagt på apporteringstrening og lydighet, men med tollernes allsidighet, vil og andre aktiviteter være aktuelle.

De 5-6 siste årene er det dannet flere regionsgrupper og som navnet tilsier, forsøker vi å samle tollereiere på Sørlandet som ønsker å jobbe med sin hund.

Nyeste kommentarer