REGLER

Markering

To vanskelighetsgrader: Lett (10 poeng) og vanskelig (15 poeng)

Startrekkefølgen og vanskelighetsgrad bestemmes innad i laget før start. Maks 3 hunder på samme lag får velge samme vanskelighetsgrad.

For å oppnå poeng må hunden ta dummyen over startlinja på egenhånd. Fører kan påvirke hunden til å komme, men får ikke krysse startlinja.

Det kan forekomme markering på vann eller dobbeltmarkering. Dersom hunden på dobbeltmarkering henter bare den ene av dummyene, blir det bare 8 poeng.

Hunden kan sendes så fort dummyen har landet. Eventuelt så fort den andre dummyen har landet på dobbeltmarkering.

Dersom hunden knaller, skal den tilbake til start før den sendes ut på nytt.

Så fort hunden har kommet over startlinja med dummyen eller føreren stopper hunden og dermed nuller, kan neste hund starte.

Laget har totalt 15 min til å gjennomføre markeringsøvelsen for 4 hunder. Klokken stoppes ikke mellom ekvipasjene og heller ikke dersom kasteren må samle inn uavhentet dummy.

Arrangøren kan velge at den hunden som utfører tollingmomentet ikke gjør landmarkering. Da reduseres tiden til 11 min for å gjennomføre markeringsøvelsen med 3 hunder og antallet hunder som kan utføre samme vanskelighetsgrad, reduseres til 2.

 

Tollingmomentet

Tollingmomentet anses å være en viktig del av tollerens arbeidsområde og bør være med som en del av lagkampen. Minst en hund på hvert lag toller og apporterer fra vann. Årets arrangør har ansvar for den praktiske utformingen og planleggingen.

En vanskelighetsgrad, maks 20 poeng fordelt på 10 poeng for tolling og 10 poeng for vannmarkeringen. Dommeren har her anledning til å bruke hele poengskalaen.

 

Fremadsending/dirigering

To vanskelighetsgrader: Lett (10 poeng) og vanskelig (15 poeng).

Startrekkefølgen og vanskelighetsgrad bestemmes innad i laget før start. Maks 3 hunder på samme lag får velge samme vanskelighetsgrad.

Det er ingen regler for hvordan dirigeringsarbeidet skal foregå – det viktigste er at hunden finner dummyen. For å oppnå poeng, må hunden ta dummyen over startlinja på egenhånd. Fører kan påvirke hunden til å komme, men får ikke krysse startlinja.

Hunden får ikke se de andre hundene arbeide. Det vil være et skjulested i nærheten av startlinja hvor de hundene på laget som ikke jobber, skal oppholde seg. Dersom en hund som ikke har startet enda kommer fram fra skjulestedet, får den automatisk 0 poeng. Førerne behøver ikke være skjult, men kan se på de andre på laget sitt.

Laget har totalt 15 min til å gjennomføre dirigeringsarbeidet med 4 hunder.

 

Feltsøket

Det laget som ligger sist sammenlagt, starter først på feltsøket. Det laget som ligger nest sist, starter som nr. 2 osv. Laget som leder, starter til slutt.

Et stort antall dummyer (minst 30 stk) legges utover et stort område. Hver dummy er verdt 5 poeng. Bare dummyer som hunden har båret over startlinjen er tellende.

Alle 4 hunder på laget stilles opp ved startstreken. Laget bestemmer selv i hvilken rekkefølge hundene skal sendes ut, likeså om flere hunder skal arbeide samtidig og hvilke hunder som skal arbeide samtidig.

Laget har 15 minutter til å hente inn så mange dummyer som mulig. Førerne får ikke krysse startlinja, bortsett fra når det er ett minutt igjen. Da kan fører gå ut i feltet for å hjelpe sin hund men for at dummyen skal være tellende, må hunden selv bære den over startlinja før tiden er ute.

Laget oppnår 10 bonuspoeng dersom hver hund tar inn minst 2 dummyer, alternativt 5 bonuspoeng dersom hver hund tar inn minst en dummy. Dommer og prøveleder kan også legge opp til en liten overraskelsesbonus som kan gi ytterligere 5 eller 10 poeng lagbonus.

 

Dommerens bonuspoeng

Det kan deles ut maksimalt 20 bonuspoeng pr. på dirigeringsposten og maksimalt 20 på markeringsposten (forutsatt 4 hunder). Bonuspoengene kan brukes til å fremme både god lagånd og godt hundearbeid. Ingen enkelt prestasjon/hund får mer enn 5 bonuspoeng pr post.

Dommeren får gjerne si noe om hva han/hun vil vektlegge før lagkampen starter på lørdagen.

Bonuspoengene kan for eksempel gis for:

 • Godt samarbeid i laget
 • God lagledelse
 • Fornuftig føring av hund (uansett hundens nivå/grad av oppgaveløsing)

Men kan også gi som egenskaps-/stril-poeng. For eksempel:

 • God fart og stil
 • Effektivt arbeid
 • God nese
 • Gode opptak og grep
 • Sanset, fokusert, arbeidsvillig og stille hund
 • God føring
 • Godt samarbeid mellom hund og fører
 • Andre egenskaper dommeren anser som ønskelig i en god toller/jakthund

 

Uønsket adferd

Dersom en hund utviser uønsket adferd slik som knekking av dummy eller aggressivitet mot annen hund, skal dommeren be fører hente hunden og den får ikke utføre mer arbeid på gjeldende post.

 

Konkurranse for fører/hund

Fritt fram for årets arrangør. J

Nyeste kommentarer